Privacybeleid

Internet : www.zwikkerict.nl KVK : 74037382
E-mail : [email protected] B.T.W. : NL001403245B74
Telefoon : 085 902 1589

Privacyverklaring Zwikker ICT

Versie december 2020
Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en
overeenkomsten met Zwikker ICT, gevestigd te Emmen, ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer: 74037382.
Wijzigingen in ons privacy beleid worden hier bijgewerkt. Controleer daarom regelmatig
deze pagina.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Zwikker ICT in bepaalde
gevallen uw gegevens opslaat. Zwikker ICT gebruikt uw persoonsgegevens voor:

• de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
• relatiebeheer;
• product- en dienstontwikkeling;
• het bepalen van strategie en beleid;
• zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot
Zwikker ICT, haar relaties en haar medewerkers.

Bij het bezoeken van de website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens
door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke
informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt
gebruikt.

Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt
gevraagd, bijvoorbeeld als u gebruik wilt maken van een specifieke dienst. Deze
informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.

In sommige gevallen worden uw persoonsgegevens gekoppeld aan een ‘account’, om er
voor te zorgen dat u deze niet bij elke transactie opnieuw hoeft in te vullen.

Bij het verzenden van formulieren wordt ook het IP-adres genoteerd. Dit om in
voorkomende gevallen te kunnen nagaan of ten onrechte gebruik wordt gemaakt van
persoonsgegevens.

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan
derden tenzij dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een
bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist.

Gegevensbeveiliging

Zwikker ICT maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming
van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich
onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens.
Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke
karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via
internet niet altijd voor 100% garanderen.

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt om de integriteit van de registratieprocedure te
waarborgen en de website te kunnen personaliseren. Een cookie is een klein
tekstbestandje dat door een webpaginaserver op uw computer wordt geplaatst. Cookies
zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein
dat de cookie naar uw computer heeft verzonden.

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld
een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een
website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor
toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder
ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de
mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld.
Daarnaast worden cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, maar ook dan
bevatten de gegevens geen persoonlijke informatie.

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies
automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig
wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies
niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve
mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Links naar andere websites

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Zwikker ICT is niet
verantwoordelijk voor het privacy beleid van websites die niet onder het beheer van
Zwikker ICT vallen.

Gebruik social media

Op onze website zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om
webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van
derden, zoals Twitter, LinkedIn of Facebook. Wij houden geen toezicht op en zijn niet
verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde
partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die
diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement
van die derden door te lezen.

Uw privacy rechten

U heeft op grond van de AVG een aantal rechten. Zo kunt u ons verzoeken om:
• uw persoonsgegevens op te vragen en in te zien;
• uw persoonsgegevens te laten verbeteren of verwijderen;
• de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
• bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens;
• een kopie van uw persoonsgegevens op te vragen en onder voorwaarden naar een
derde te laten doorsturen;
• de toestemming die u eerder gaf om uw persoonsgegevens te verwerken, intrekken;
• bezwaar te maken tegen het geautomatiseerd verwerken van uw persoonsgegevens.

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, dan kunt u
deze toestemming te allen tijde weer intrekken. Als u van een van de bovengenoemde
rechten gebruik wilt maken, kunt u contact met ons opnemen. Uw verzoek verwerken we
zo snel mogelijk.

(klik hier voor pdf versie)